Antwoorden Quiz ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ Opwijk2040 tijdens Erembald Kravaal Happening (vraag + juiste combinatie)

Dank aan alle bezoekers van de stand van Opwijk2040, aan de deelnemers aan de quiz én aan de winnares. Emma De Maegdt had alle antwoorden juist én was dichtst bij het antwoord van de schiftingsvraag (71 appels).

Geen armoede

Naar welk doel streven de Verenigde Naties met betrekking tot armoedebestridding?
A) Alle vormen van armoeden overal ter wereld uitroeien tegen 20302

Geen honger

Hoeveel mensen hadden volgens de Verenigde Naties in 2016 regelmatig onvoldoende toegang tot voldoende voedsel?B) Ongeveer 790 miljoen

Goede gezondheid en welzijn

Welk is geen subdoelstelling van de derde duurzame ontwikkelingsdoelstelling “goede gezondheid en welzijn”?
C) Ervoor zorgen dat tegen 2030 minstens 0.1 % van de wereldbevolking ouder wordt dan 130 jaar

Kwalitatief onderwijs

Wat waren de top 3 landen voor wetenschapsonderwijs volgens het PISA onderzoek in 2015?
B) Singapore, Japan en Estland

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Waarom moest het Deense vrouwen elftal vorige week forfait geven voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden?
C) De vrouwen staken omdat ze hetzelfde loon willen als hun mannelijke collega’s

Proper water en sanitair

Welke optie is het beste voor het milieu?
A) Kraantjeswater

Betaalbare en schone energie

Hoeveel procent van de wereldbevolking had in 2014 toegang elektriciteit?
C) 85%

Waardig werk en economische groei

Vul aan wat past: sinds het jaar 2000 is de wereldeconomie …
C) Verdubbeld

Industrie, innovatie en infrastructuur

Hoeveel procent van de wereldbevolking woont in een gebied me gsm signaal?
C) 95%

Ongelijkheid verminderen

Hoeveel procent van al het kapitaal is in handen de 1% rijksten der Aarde?
B) 50%

Duurzame steden en gemeenschappen

Hoeveel procent van de wereldbevolking woont vandaag in steden?
A) 54%

Verantwoorde consumptie en productie

Hoeveel kilo tweedehands spullen kopen we gemiddeld per Belg per jaar?
B) 5 kg

Klimaat actie

Hoeveel graden is de Aarde al opgewarmd sinds de industriële revolutie?
A) Iets meer dan 1 graad

Leven onder water

Waarom verzuurt de oceaan?
C) Door de opname van CO2

Leven op land

Tegen welk jaar heeft de bevoegde minister een betonstop in Vlaanderen aangekondigd?
B) 2040

Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen

Hoeveel mensen zijn er momenteel wereldwijd op de vlucht voor oorlog, honger of geweld?
C) Ongeveer 60 miljoen

Samenwerking om de ontwikkelingsdoelstellingen te halen

Hoeveel landen hebben de SDG’s aanvaard en willen zich engageren om deze te halen?
C) 193