Onze infoavond rond autodelen was een groot succes. Met 23 aanwezigen en nog enkele geïnteresseerden die er de avond zelf niet bij konden zijn kon ook de aanwezige vertegenwoordiger van Cozycar haar enthousiasme moeilijk de baas. Ze had bij een infoavond naar eigen zeggen nog nooit zoveel aanwezigen gezien. Opwijk is er dus duidelijk klaar voor. Het is het bewijs dat het nu het juiste moment is om het over autodelen te hebben.

Autodelen is innovatief en breekt met een aantal vastgeroeste ideeën. De deelmarkt staat nog in zijn kinderschoenen. Ooit was onze auto onze vrijheid. Zoals ook eigen haard goud waard was. Vandaag lijkt het alsof we zowel van de (diesel)wagens, als van onze kachels af moeten. De vraag is: hoe krijgen we onszelf zo ver.

Wij zetten een eerste stap in de richting van het algemeen belang.

1. Verandering begint met het bewijs dat het nodig is. Wetenschappelijke studies zijn de basis van argumenten dat minder wagens beter zijn voor het milieu.

2. De volgende stap is om de nieuwe informatie te verspreiden onder een breed publiek. Informeren is een kwestie van volharden. Het is niet omdat mensen weten dat iets slecht is, dat ze er mee stoppen.

3. Weten wordt aanmoedigen. De boodschap is binnengedrongen dat nog meer auto’s niet de oplossing is. We kunnen daar via autodelen positief toe bijdragen.

4. Aanmoedigen wordt – soms – verbieden. Sommige mensen hebben een hardere impuls nodig. Om de hardnekkige kern te bereiken die het individueel voordeel boven het collectief nadeel plaatsen.

5. Alle begin is zacht. Verandering moet zich zacht inzetten. Als je mensen wil overtuigen, moet je hen respecteren om mee te gaan in hun verhaal.

Na een verwelkoming en deze korte inleiding door Opwijk 2040 werden door Cozycar, het deelplatform voor particulier autodelen volgende zaken belicht:

– Waarom autodelen? Sociaal, kostendelen en milieu komen samen
– Het is ook een aanzet tot bewust omgaan met autogebruik
– De noodzakelijke ‘mindswitch’ komt aan bod
– Praktische uitleg bij contract en kilometerkostprijsberekening
– Het onderscheid tussen auto-aanbieders en auto-vragers
– Kaart van Opwijk met wie reeds geregistreerd is bij Cozycar
– Het lidgeld voor Cozycar (€10/jaar/gezin)
– Autodeelverzekering: deze gaat via Group Casier, polis via het lidmaatschap van Cozycar
– Huishoudelijk reglement is belangrijk en kan op maat aangepast worden met daarin onder andere:

Auto’s kunnen gebundeld worden
Beperkingen in het gebruik kunnen afgesproken worden
Praktische zaken inzake het ophalen van de wagen
Goede afspraken zijn belangrijk
Geschillen komen in de praktijk niet vaak voor

Ook Dimitry van de autodeelgroep Lebbeke-Dendermonde is opgetogen over de zeer ruime interesse en geeft zijn gebruikerservaringen graag mee. In Lebbeke hebben ze met 3 mensen een kleine tweedehandswagen gekocht. Dimitry vindt een goeie match belangrijk: verschillende types gebruikers, verschillende types auto’s. Dimitry legt uit hoe de deelgroep Lebbeke-Dendermonde werkt. In Opwijk kunnen we zeker leren van hen.

Tot slot is er nog een rondvraag bij de deelnemers waarbij volgende vragen nog worden besproken:

Op welke tijdstippen zijn er het meeste gebruikers ?
Kan een organisatie instappen in het systeem ?
Het optimaal aantal gebruikers per deelauto?

En de reacties van de aanwezigen?
Volgens hen bestaat er intrinsiek grote belangstelling voor autodelen, ook in Opwijk. Twee deelnemers besluiten ter plaatse om er alvast in familieverband mee te beginnen. Verschillende mensen zeggen ook geen nieuwe auto meer aan te willen kopen. Verschillende mensen reageren enthousiast en zeggen dat autodelen in Opwijk zeker gaat lukken en een toekomst heeft. Een gebruiker wenst te tekenen om een auto te kunnen gebruiken. Iemand wenst beter zicht te hebben op wie wat aanbiedt, op welk tijdstip de auto’s vrij zijn, … een soort van vraag en aanbod-kalender. Iemand zegt het eigen autogebruik meer te controleren na kennis te hebben over het bestaan van autodelen. Iemand wenst een (oude) auto van familie in te brengen. Iemand zegt het geen prioriteit te vinden op dit moment maar het te overwegen in de toekomst. Iemand wil graag besturen en leden van enkele verenigingen aanspreken om ook bij hen uitleg te geven.

De aanwezigen dringen er op aan dit item levend te houden, contactgegevens te delen en een vervolgvergadering te organiseren met alle deelnemers, liefst binnen korte periode. Wij zullen dat uiteraard opnemen. De opstart van de Opwijkse Autodeelgroep komt zo heel concreet in zicht en zal wellicht zeer binnenkort ook effectief gebeuren.

Interesse? Laat ons iets weten!