Na enkele vruchtbare vergaderingen met de werkgroep particulier autodelen ter voorbereiding van een eerste infovergadering waren we er van overtuigd dat autodelen óók in Opwijk mogelijk is. Na de eerste effectieve infovergadering voor geïnteresseerden zijn we nog meer overtuigd. Het werd een onverhoopt succes.

Een 13-tal geïnteresseerden kwam opdagen. Bij de aanwezigen zeker 8 autodeel aanbieders! Waar we vooraf twijfelden of er wel voldoende aanbieders in Opwijk zouden zijn waren wij blij verrast van dat hoge aantal. Enkele van de aanwezigen hadden ook op voorhand al info ingewonnen over bijvoorbeeld autodeel verzekering. De info-uitwisseling en de algemene teneur was uitermate positief. Uiteraard doken ook nog enkele drempels op zoals: kan je bij onvoorziene omstandigheden, een gemaakte reservering nog annuleren of wat als ik een ongeluk heb met en gedeelde auto.

We sloten de vergadering af met een erg positief gevoel! De volgende stappen zijn nu:

– iemand van autodelen.net uitnodigen om tijdens een volgende bijeenkomst een grondige uitleg te geven en verdere vragen te beantwoorden.
– nog meer Opwijkenaars enthousiasmeren om de autodeelgroep uit te breiden en zo voldoende schaal te creëren.We willen de drempels weghalen om Opwijkenaren en inwoners van omliggende gemeenten aan te sluiten bij een autodeelgroep. We zijn er van overtuigd dat er nog heel wat potentiële geïnteresseerden zijn. Autodelen is namelijk ideaal voor wie …

  • geen auto heeft, maar er af en toe wel één (of een tweede) wil gebruiken;
  • de eigen (tweede) auto (te) weinig gebruikt;
  • overweegt om een (tweede) auto te kopen;
  • af en toe wel een ander type wagen wil gebruiken;

Voor de praktische kant maken we gebruik van een bestaand platform, Cozycar (www.cozycar.be). Het voordeel daarvan is dat het platform reeds langer actief is en dus al heel wat ervaring heeft opgebouwd zowel over praktische kant van het delen, maar ook juridisch, verzekeringstechnisch …

Opwijk 2040 zal instaan voor actieve procesbegeleiding en zal ook samenwerken met en beroep doen op de expertise vanuit Lebbeke waar 7 jaar geleden al een gelijkaardig initiatief is opgestart en nu een autodeelgroep actief is.

Het uiteindelijke doel is particulier autodelen effectief op te starten. Het kan in onze landelijke gemeente bijdragen tot een daling in de aankoop van (een tweede) wagen en een meer efficiënt gebruik van de reeds aanwezige auto’s. Dat moet dan weer bijdragen aan minder ruimtebeslag van auto’s in het verkeer en uiteindelijk ook tot minder CO2-uitstoot en minder fijn stof.

Interesse om mee te doen? Contacteer ons

Neem een kijkje op de vraag en aanbodkaart om autodelers in jouw buurt te vinden. Registreer je alvast op www.cozycar.be als autodeler of geïnteresseerde ontlener registreren.

Meer info over de volgende vergadering volgt.