Op zondag 10 juni 2018 organiseert Opwijk 2040 samen met de pas opgerichte Opwijkse afdeling van de Fietsersbond een herstel en hergebruik café tijdens de grote rommelmarkt van de Landelijke Gilde. Bij deze samenwerking vallen heel wat puzzelstukjes samen. De Landelijke Gilde geeft hiermee een extra maatschappelijke, hedendaagse dimensie aan haar succesconcept. De rommelmarkt trekt 300 tot 400 standhouders en is daarmee een van de grootste uit de ruime regio. Door circulaire economie een extra plaats te geven in de vorm van een Repair en Re-use Café speelt de Landelijke Gilde een voortrekkersrol. Onderschat immers niet de vele bezoekers die zo op een laagdrempelige manier in contact komen met het concept. Voor de lokale afdeling van de Fietsersbond is dit ook een mooie manier om zich bekend te maken. Ook de uitleenbibliotheek voor gereedschappen van Opwijk 2040, De Werkbank, zal zich presenteren.

Het concept van een repair café is heel eenvoudig: samen kapotte spullen herstellen. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Dat kan over heel veel verschillende spullen gaan: kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn er deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, komt gewoon langs voor een kop koffie. “Wij voegen naast het herstellen ook het element hergebruik toe,” vertelt Jan Van Biesen van de Landelijke Gilde, “dat past prima bij het concept van de rommelmarkt. We zullen het publiek tonen hoe ze van oude meubels opnieuw bruikbare, moderne stukken kunnen maken of hoe ze dingen die ze op de rommelmarkt vinden kunnen hergebruiken tot functionele of decoratieve elementen.”

Waarom een repair & re-use café?

We gooien veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. De ervaring van mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten wordt te weinig benut. Daar wil het repair café verandering in brengen.

Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het repair café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het repair café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het repair café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Herstellers gezocht

Voor het repair en re-use café op 10 juni werd gekozen voor meubels, speelgoed en gebruiksvoorwerpen zonder snoer, elektrische apparaten, fietsen en kleding. We kunnen nog steeds een aantal geëngageerde herstellers gebruiken die willen meewerken. Ben of ken jij er zo één? Neem dan snel contact met ons op.

Dit herstel en hergebruik café is voorlopig een eenmalig initiatief, maar Opwijk 2040 denkt wel aan een meer structurele vorm in de zeer nabije toekomst.