Kan particulier autodelen in Opwijk? Wij onderzoeken het alvast!

Autodelen zit dezer dagen in de lift. Organisaties als Cambio, CozyCar, Autodelen.net of Dégagé zien het aantal gebruikers maandelijks stijgen. Veelal hebben we de indruk dat dit een fenomeen is dat zich voornamelijk voltrekt in steden. De noodzakelijke schaalgrootte voor autodelen is daar natuurlijk niet vreemd aan.

Er zijn verschillende vormen van autodelen: van platformen die alles regelen en eigen wagens in beheer hebben, tot platformen die particulier autodelen onder bijvoorbeeld buren faciliteren.

Bij particulier autodelen laten auto-eigenaars hun auto door anderen gebruiken tegen een kilometervergoeding. Niet enkel goed voor de portemonnee, autodelen staat voor bewust autogebruik en duurzame mobiliteit. Opwijk 2040 was benieuwd of particulier autodelen ook kan in Opwijk en nodigde daarom Dégage uit Gent uit tijdens de Inspiratiedag Duurzaam Aan De Slag. Autodeelorganisatie Dégagé is immers overtuigd dat particulier autodelen in elke stad of gemeente mogelijk is… ook in Opwijk! Hun verhaal en tips kan je nalezen op de verslagpagina van onze Inspiratiedag.

In ieder geval was het enthousiasme dermate groot dat enkele Opwijk 2040’ers ondertussen een werkgroep particulier autodelen hebben opgericht om de concrete mogelijkheden te onderzoeken.

Heb je suggesties? Wil je graag meewerken? Contacteer ons via hallo@opwijk2040.be.